Onder 'Blog' vindt u de inhoud van deze website.

Deze website bestaat al vele jaren. In eerste instantie opgezet als een ontmoetingsplaats voor mensen die positieve ervaringen hadden met 'Ouderwetse' opvoedkundige interventies, waar die een slechte pers kregen, en in bepaalde gevallen impliciet, of expliciet bij wet verboden werden. In die vorm zat er een houdbaarheidsdatum op, omdat er eerder steeds minder mensen overblijven die er ervaring mee opdeden. 

 

Daarnaast kwam het hele onderwerp meer en meer in de taboesfeer terecht, wat resulteerde in steeds minder bruikbare 'feedback'. De maatschappij verandert, en deze website veranderde mee. Oude bijdragen werden gearchiveerd, om ruimte te maken voor geactualiseerde artikelen, met een andere insteek. Minder gericht op de individuele ervaring, en meer 'maatschappijkritiek'. De 'commentaarsectie' werd gesloten toen bleek dat de moderatiebeveiliging haperde, waardoor ik niet meer verantwoordelijk kon zijn voor wat hier werd gepubliceerd. Dat euvel is verholpen, maar de lust is mij ontnomen om langs die weg discussie mogelijk te maken. Sterker nog, ik zie eerder steeds minder brood in discussies over wat dan ook, omdat er nauwelijks nog op inhoud wordt geargumenteerd, en het meer en meer gaat om effectbejag en beïnvloeding met verborgen agenda's. Daar heb ik geen trek in. 

 

Op gezette tijden hapert de berichtenstroom van mijn kant, omdat ik zoekende ben naar de juiste insteek. Dat zou niet het geval zijn als ik op een missie was, maar dat is niet het geval. Als geen ander realiseer ik mij dat er mensen zijn met nare ervaringen met 'Ouderwetse' opvoedkundige praktijken. Ik ontken dat niet, bagatelliseer dat niet, en probeer het niet weg te stoppen. Maar daarnaast is er het enigma (zo u wilt) van de mensen die 'Ouderwets' werden opgevoed, en die stug volhouden er baat bij te hebben gehad. Ook al staan ze niet te trappelen om dat aan de grote klok te hangen. En in aanvulling daarop zijn er mensen die niet 'Ouderwets' werden opgevoed, maar die rondlopen met het idee dat dat wel beter geweest zou zijn. 

 

Die laatste groep, de 'spijtoptanten', onderscheidt zich weer van de groeiende groep mensen die in deze tijd ongerust zijn over messentrekkende, en zich misdragende jongeren, het drugsgebruik, de criminaliteit, en 'lamlendige' mentaliteit, en die maatregelen eisen, en strengere straffen. Tot op zekere hoogte is dat van alle tijden. Het is verleidelijk om je het hoofd op hol te laten brengen door incidenten, en de kinderen van anderen te veroordelen, alsmede de tekortschietende ouders. En als het eigen kind een scheve schaats rijdt op zoek te gaan naar oorzaken die het kind, en jezelf vrijpleiten. In dat koor van klagers vind u mij niet terug. 

 

Als ik een klacht heb, dan is dat over een overheid die zich teveel met ouders en kinderen bemoeit, en al doende de problemen die er zijn alleen maar groter maakt. Tegelijk onderstreep ik dat het niet zo kan zijn dat we allemaal het recht in eigen hand nemen, en ons niets meer aantrekken van de collectieve regels en wetten. Maar als dat er teveel worden, of de overheid leeft ze zelf niet na, dan is dat een recept voor ernstige ongelukken. Ons lot als ouders, en burgers, in handen leggen van de experts is een bedenkelijke strategie, omdat elk kind, elke situatie, en elke ouder anders is. Daarom pleit ik voor grotere zelfkennis, ophouden met het bewieroken van je eigen perfectie en het gretig aanvaarden van 'stoornis' als excuus voor onacceptabel gedrag, met een pilletje ter correctie, en terug te keren naar de basis. Naar de heilzame werking van belonen en straf. 

 

Geen populair standpunt in deze tijd, en dus is dit ook geen populaire website. Bezoekersaantallen wisselen, en ik hoef geen roofbouw te plegen op mijn sociale leven om alle post te beantwoorden. Omdat dit geen commerciële website is, en ik geen missionaris ben die zieltjes moet zien te winnen voor een standpunt, lig ik daar niet wakker van. Ik ben gehecht aan het recht van vrije meningsuiting, en het is mijn overtuiging dat de samenleving er sterker van wordt als we het juk van de hypocrisie, en het vileine effectbejag afschudden. Koester deze 'naald in de hooiberg', of kom hier nooit weer, maar laat mij zeggen wat ik te zeggen heb.

Nieuwe introductie

Hiernaast staat een nieuwe introductie. Nieuwe bezoekers raad ik met klem aan om die tekst te lezen, voordat ze de artikelen op het blog zelf doornemen. Voor kritiek, opmerkingen, aanvullingen en 'feedback' kunt u mij bereiken via twee verschillende email adressen die u vindt op de 'contact' pagina.