Blog posts : "Blog"

De ouderwetse coach

Een goede coach haalt het beste in de sporters naar boven. Nog niet zo heel lang geleden was dat geen beroep, maar een roeping. Vrijwilligerswerk. En de sporters waren geen loonslaven. De club was geen fabriek, die investeerde, en schulden maakte bij de bank. De club draaide op contributies van spor…

Read more

Leven in een uitstalkast

We zijn allemaal keurige mensen, die niets te verbergen hebben. Wat echter niet wegneemt dat we niet in een ‘glazen huis’ willen wonen, de hele dag door bespied door anderen die we niet kennen. Ook omdat die anderen wellicht toch niet van die keurige mensen zijn zoals wij. Maar vooral omdat we vinde…

Read more

Laatste deel drieluik over vrijheid van meningsuiting

De ultieme ‘voyeur’ breekt in op een computer, of in een woning, en legitimeert die inbraak met een beroep op zijn of haar functie als aangestelde, of zelf-benoemde ‘fatsoensrakker’. De narigheid is daarbij, dat als je datgene wat hun interesse heeft open en bloot in de etalage zet, ze ‘flippen’. Ze…

Read more

Wat is nu verstandig?

Velen die de ‘Ouderwetse’ tijd op handen dragen, of fel aanvallen, begrijpen wellicht niet waarom ik zo’n warm pleitbezorger ben van de vrijheid van meningsuiting. Ze menen dat het juist zo’n verademing is dat je destijds niet zomaar alles kon zeggen, en doen, vanwege ‘fatsoensnormen’. Of ze zijn ju…

Read more

Daar komt narigheid van

Als u mocht bepalen wie er mee mocht praten in de samenleving, en wie er het zwijgen opgelegd dienden te worden, zou u die uitnodiging dan accepteren? Een gewetensvraag, want we hebben allemaal wel mensen aan wie we ons ergeren. En we weten ook, uit ervaring, en uit de geschiedenisboekjes, dat sommi…

Read more

Tegen dovemansoren

Praten tegen ‘dovemansoren’ verwijst naar falende communicatie. Het verwijst ook naar ongeduld. In onze communicatie ligt de opdracht besloten om anderen te beïnvloeden, zelfs al ligt dat er niet duimendik bovenop, en hebben we er niet over nagedacht. Zelfs volstrekt betekenisloos gekwebbel over ‘ni…

Read more

Maar nooit geluk gekend

Hedonisme staat in de filosofie voor de leer die stelt dat genot het hoogste goed is. Hier op deze website heb ik mij daartegen afgezet, omdat het volgens mij een veel te simplistische kijk op de mens is, die geen recht doet aan het complexe geheel, en de mogelijkheden die we hebben om boven dat niv…

Read more

Niet wat, maar hoe

Geen gebrek aan kwesties die de aandacht opeisen. Corona beheerst ons leven. Dan is er de tragische dood van een misdaadverslaggever. De overstromingen. En in het verlengde daarvan een zomer die snikheet zou zijn, maar vooralsnog behoorlijk teleurstelt. Huizenprijzen die een astronomische hoogte heb…

Read more

Als je niks te doen hebt......

Dit zijn curieuze tijden, waarin veel gebeurt. En veel wat zou moeten gebeuren, niet gebeurt. Althans, zo komt het mij voor. Geen gebrek aan activiteit. Maar waar zijn mensen mee bezig? Wat staat hen voor ogen? Zien zij zichzelf wel in het juiste licht? Met de regelmaat van de klok kom ik mensen teg…

Read more

Wat is de waarde van verzet?

In mijn vorige bijdrage ging het over verzet tegen straf, maar wat nou als verzet uitblijft? Ooit raakte ik in discussie met een Amerikaan die principieel tegen slaag als straf was. Ik schetste het beeld van een dader die slaag prefereerde boven een alternatieve straf, wat concreet verwees naar leer…

Read more

Kijk naar jezelf

Verzet tegen straf, elke vorm van straf, is de ene keer principieel, en de andere keer valt het te herleiden tot een ‘persoonlijke voorkeur’. In dat laatste geval accepteert iemand wel dat straf nuttig en nodig is, maar niet ‘die’ straf. Of wel ‘die’ straf, maar dan minder, of meer. De ‘persoonlijke…

Read more

De 'Keystone Cops'

‘Maatschappijkritiek’ is een apart vak. We hebben allemaal zo onze ideeën en idealen, gevoed door ervaringen en kennis die we in de loop van de jaren hebben opgedaan. En daaruit vloeit ‘kritiek’ voort. In die vorm is het niet meer, maar ook niet minder, dan het benoemen van de verschillen tussen de …

Read more

Een stip in de statistiek

Bij sommige mensen is alles nep. Met geurtjes, kleurtjes, botox, chirurgische ingrepen en geleend geld bouwen ze door de jaren aan hun imago. Ooit het exclusieve domein voor de ‘ijdele’ mens, waar het volk niet veel respect voor had, omdat je kon zien en ruiken dat die lui niet werkten. (Wat zij ond…

Read more

Als je het kapot maakt, is het van jou

Hoe richt je een land in? Na wéér een moordaanslag begint de twijfel in ons land toe te slaan. Zijn we wel op de juiste weg? En wat is precies de oorzaak? Leg uw oor te luister, en uit alle hoeken en gaten stijgen gratis adviezen op. Strengere straffen. Verdere erosie van de privacy, om verdachten a…

Read more

Tussen trauma en teleurstelling

Een lezer attendeerde mij op berichtgeving over ouders die zich schamen over het schoolniveau van hun kinderen. Waarvoor dank. Deze bijdrage is een aanvulling op de persoonlijke reactie via de mail. Hij associeerde dat in zijn mail met ‘vroeger’, waar ik het associeer met hoe we nu tegen onderwijs a…

Read more

Praat je met mij, of werk je aan je profiel?

De kwaliteit van een publieke discussie is anders dan die van een privé-gesprek, omdat we ons in het privé-gesprek vrijer voelen. In de publieke discussie houden we veel meer rekening met hoe anderen ons zien. In bepaalde gevallen kan dat ertoe leiden dat als we later opnamen terugkijken van die pub…

Read more

Meneer pastoor is ook maar een mens

Als je worstelt met vragen, en je wilt antwoorden, dan ga je naar iemand die er ‘verstand’ van heeft. Deze hele website staat bol van de betogen die er op neerkomen dat waar het onderwerp de ‘opvoeding’ is, er geen mensen zijn die er ‘verstand’ van hebben. Er zijn slechts mensen met bepaalde ervarin…

Read more

Bent u ook zo nieuwsgierig?

Nieuwsgierigheid is de drijvende kracht achter vooruitgang. Willen weten, maar ook doen. Bij de aftrap van deze website stelde ik mij voor dat er een levendige uitwisseling van gedachten, ervaringen, gevoelens, sentimenten en emoties plaats zou kunnen vinden op basis van wat ik hier te melden had. V…

Read more

Trigger waarschuwing

‘De volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren’. Dat is een ‘trigger warning’. Het wordt gezien als een service, maar over de bruikbaarheid lopen de meningen uiteen, en er zijn onderzoeken die uitwijzen dat ze in het geheel niet helpen, of zelfs contraproductief zijn, omdat ze de doorgewin…

Read more

Een wereld zonder waarheid

Iets kan ‘waar’ zijn in die zin dat iedereen het waar kan nemen. Je ziet het, je ruikt het, je voelt het, je hoort het. Maar welke waarde kennen we er aan toe? Vinden we het waardevol, of waardeloos? Of zijn we in ons oordeel neutraal, en waardevrij? Op grond van welke overwegingen, of gevoelens, se…

Read more

20 blog posts