Blog posts : "Blog"

Een laatste woord over 'non-conformisme'

Veel mensen die fel gekant zijn tegen een 'ouderwetse' opvoeding, keren zich af van de normen en waarden die zij identificeren met die 'ouderwetse' tijd. Meer in het bijzonder het 'conformisme'. Zij zien dat elders in de wereld terug, in een land als China, en andere Aziatische landen, die ze een 'a…

Read more

Het is niet zo simpel

Wanneer is er sprake van een verlangen naar straf? En wat is daarvan de oorzaak? Bij die vragen stond ik op dit blog al eerder stil, en zeker ook in het inmiddels gearchiveerde gedeelte. Ter illustratie verwees ik onder andere naar criminelen die status ontlenen aan een veroordeling, waardoor de str…

Read more

De strijd om jezelf staande te houden

Zelf ben ik opgevoed met het uitgangspunt dat het niet uitmaakte hoe groot de 'pakkans' was. Als fatsoenlijke burger hield je je aan de wet. En als je werd 'aangehouden', zette je het niet op een lopen, en het was ronduit oneervol om te proberen aan 'vervolging' te ontsnappen door te liegen, of met …

Read more

Het is niet onze fraaiste kant

Als we wéten, of onszelf hebben wijsgemaakt, dat wat we zien, of waar we getuige van zijn langs een andere weg, niet 'écht' is, kunnen we veel hebben. Héél veel! We kunnen iemand zien lijden zonder begin van medelijden. De hele filmindustrie, en al die series op de televisie met gruwelijke beeld…

Read more

Dr Jekyll, mag ik u voorstellen aan Mr Hyde?

Termen als 'gezond' en 'normaal' verwijzen naar een niet exact gedefinieerde standaard. Als gevolg van de maatregelen die zijn doorgevoerd om de verspreiding van covid tegen te gaan, spreken velen van een 'nieuwe normaal'. Werd er in het verleden moeilijk gedaan over iemand die geen handen wilde sch…

Read more

Boek van Aanbevelingen

Compassie, in mijn beleving, is als je je vol walging afkeert van 'cancel-politiek', waarbij de huwelijksdag van een minister van de 'mooiste dag' wordt omgetoverd in een 'helse ervaring', waarbij de man publiekelijk tot tranen toe wordt getreiterd vanwege 'inschattingsfouten'. Terwijl je anderzijds…

Read more

Nood breekt wet

Je staat voor een snel rijzende rivier, en alleen aan de overkant ben je veilig. De enige overgang binnen direct bereik is een brug, pal voor je neus. Maar die is ‘eenrichtingverkeer’, en alleen bedoeld voor verkeer van de andere kant. Wat te doen?

 

Persoonlijk heb ik geen moeite met die vra…

Read more

Onze natuur die wel wat hulp kan gebruiken

Hoe kom je in gesprek met een generatie die niet aan zichzelf twijfelt, maar alleen aan de anderen die het voor hen verpesten? Hen treft geen blaam. Niet dat ze perfect zijn, maar ze hebben goede bedoelingen, en hooguit ‘tekortkomingen’ waar ze aan werken. Maar hoe kun je resultaten verwachten terwi…

Read more

Wat is dát nou weer?

Voor iemand die al volwassen was toen het internet geboren werd, is dat medium anders dan voor iemand die de wereld zonder het internet niet kent. Voor mij is het internet primair functioneel. Een gebruiksvoorwerp. Geen integraal onderdeel van wie ik ben, als een extensie van mijn identiteit. Het fe…

Read more

Het oogt dynamisch

Wie de schone leeftijd van achttien lentes bereikt, is voor de wet volwassen, in Nederland. Wat ‘volwassen zijn’ inhoudt verschilt van de ene tot de andere cultuur. Hier op mijn blog heb ik mij er sterk voor gemaakt dat het betekent dat je vanaf dat moment verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes,…

Read more

Kom op zeg, ben je gek!?!

De mentale status die we ‘verward’ noemen is niet scherp gedefinieerd. In bepaalde lezingen is er al sprake van ‘verwarring’ bij iemand die zich afzet tegen de consensus. Er zijn landen waar ze iemand die een andere lezing geeft van de bekende feiten opbergen als ‘gestoord’, omdat die lezing in stri…

Read more

Biechten bij je 'Buddy'

In een wat verder verleden heb ik wel eens geschreven dat ik geen therapeut ben, maar wel bereid ben te luisteren, en waar mogelijk mensen te helpen, binnen mijn mogelijkheden. Noem het een ‘Buddy’, al kan ik niet bogen op een professionele opleiding die het netwerk dat daarvoor bestaat in de aanbie…

Read more

Biechten bij de therapeut

Waar bezoekers van deze website mij schreven, bevatte hun verhaal niet zelden een ‘biecht-element’. Ze keken terug op hun eigen jonge jaren, zagen waar ze zich misdragen hadden, en spraken zich vervolgens uit over de straf (consequenties) die dat had. Ze waardeerden die straf, of wezen die af. Daarn…

Read more

Wat is dat, 'berouw'?

Dat de ‘biecht-cultuur’ in onze westerse samenleving niet meer bestaat, is niet exclusief het gevolg van het gegeven dat de ‘cancel-cultuur’ beter aansluit bij ons gemakzuchtige, consumptiegedreven bestaan. De ‘cancel-cultuur’ past beter bij deze tijd, omdat uitleg geen vereiste is. Er is geen ontwi…

Read more

Wat zegt u?

In welke gevallen kun je spreken van biechten? Kritiek op de Katholieke praktijk, vanuit de Christelijke hoek, is dat biechten een vrijbrief is. Je biecht op wat je hebt misdaan tegenover een priester, en klaar ben je. Bevrijd van schuld, want je hebt gebiecht. De Christelijke traditie stelt dat een…

Read more

Contrasterende uitgangspunten

Wanneer is er sprake van een ‘biecht-cultuur’? En hoe contrasteert die met de ‘cancel-cultuur’? Laat mij eerst benadrukken dat de actuele normen en waarden irrelevant zijn om te begrijpen waar het mij hier om gaat. In de ‘cancel-cultuur’ kun je alles verbieden, of legaliseren, zonder nadere uitleg. …

Read more

Over de 'Biecht-cultuur'

Waar ik in mijn vorige bijdrage enige woorden wijdde aan de ‘Christelijk-Socialistische’, puriteinse ‘Cancel-cultuur’, wil ik daar, als contrast, het ‘Katholiek-Liberale’ alternatief van de ‘Biecht-cultuur’ tegenover zetten. Evident een ‘Grote Halen, Snel Thuis’-typering, in strijd met mijn verkondi…

Read more

Het lot van het 'gecancelde' kind

Allerlei ‘platforms’ nemen maatregelen om onwelgevallige meningen buiten beeld te houden. Degenen die getroffen worden door die censuur hebben geen wet overtreden, maar de huisregels van het bedrijf dat die ‘dienst’ aanbiedt. In zeer ernstige gevallen wordt iemand radicaal verwijderd, maar omdat het…

Read more

Is dat wat ik wil?

Vér voordat het een rage werd onder jongeren om andere jongeren met messen om zeep te helpen, schreef ik over een incident in mijn eigen jonge jaren, waarbij ik zelf een mesje meenam, tegen de expliciete instructies van mijn moeder in, er mee dreigde, en dat moest bekopen met een flink pak slaag. Da…

Read more

Die ene, unieke mens

Iemand die in de zeventiende eeuw zijn pen op papier zette, en in klare taal uiteen zette hoe hij of zij over de mens en de maatschappij dacht, maakte zich geen zorgen over de vraag hoe wij daar tegenaan zouden kijken in de eenentwintigste eeuw. Sterker nog, het was voor hem of haar simpelweg onmoge…

Read more

20 blog posts