Blog posts : "Blog"

De betere wereld

We streven allen naar een betere wereld. Ook de tevreden mens is zich er terdege bewust van dat er geen gebrek is aan ontevreden mensen. Vanuit zijn of haar eigen kijk op de wereld hebben die ontevreden mensen een punt, of ze moeten niet zeuren. Maar ze zeuren wél, dus wat is er met hen aan de hand?…

Read more

Grenzen aan de tolerantie

Tevreden mensen zijn tolerant. Maar ook lastig te manipuleren. Onder de ontevreden mensen die, net als ik, met lede ogen zien hoe de verloedering van de samenleving om zich heengrijpt, en die snakken naar een terugkeer naar de ‘ouderwetse’ benadering, compleet met ‘ouderwetse’ straffen, waaronder ee…

Read more

De tevreden mens is geen blij konijn

De ‘held’ willen zijn in je eigen ‘verhaal’ is onacceptabel voor mensen die streven naar een almachtige overheid. Maar voor ik hier verkeerd begrepen wordt, wil ik nog wel benadrukken dat ik het hier niet heb over wat wel de ‘American Dream’ wordt genoemd. Ik zou haast zeggen: Integendeel! Al is dat…

Read more

Diep in 'La-La-Land'

We zijn allemaal het ‘product van onze tijd’, aangevuld met kennis die zorgt voor ‘diepgang’. Mijn stelling hier is dat de kennis die voor ‘diepgang’ zorgt gekoesterd moet worden, en dat die niet samenvalt met ‘schoolse’ kennis, maar dat onderwijsinstellingen wel kunnen bijdragen aan het kweken van …

Read more

Wat komt er na de nachtwaker?

Overal in de media heeft men het over een ‘cultuuromslag’, en politieke leiders in de welvarende westerse wereld roepen van de kansel dat ze plannen hebben ‘To Build Back Better’. Voordat ze kunnen beginnen met bouwen, moeten ze de grond ‘bouwrijp’ maken door te ‘egaliseren’. Wat in volkse kringen n…

Read more

De nachtwaker-ouder

Op gezette tijden herinnerde ik de bezoekers van deze website eraan dat elke burger gehouden was aan de wet. Ook als die wet niet deugde, omdat het anders een puinhoop wordt. Zo’n standpunt verwachten mensen ook van iemand die gecharmeerd is van ‘ouderwetse’ opvoedkundige inzichten, waar men dat ide…

Read more

Over heksen en tovenaarsleerlingen

Evident vind ik het de moeite waard om stil te staan bij het verleden. De naam van deze website maakt dat zonneklaar. Maar als ik lees dat het Schotse parlement overweegt om excuses te maken aan de heksen die in de late middeleeuwen het leven lieten, dan bent u mij kwijt. Om mij kwijt te raken in de…

Read more

Leven zoals onze voorouders

Richting de uitgang, begin volgende maand, praat ik honderd uit over de voorstelling. Ik hoop dat u inmiddels begrijpt waarom ik dit blog niet zal continueren als het contract afloopt met de onderneming die mij de afgelopen jaren in staat stelde mijn gedachten over een controversieel, maar volgens m…

Read more

Demystificeren om 'Darwin' de pas af te snijden

Hoewel er mensen zijn die geen angst kennen, zorgt ‘Darwin’ er doorgaans voor dat die mensen niet oud worden. De hersenen van die mensen werken niet naar behoren, door een aangeboren ‘afwijking’, een ziekte of een tumor in de hersenen. Daarnaast zijn er mensen die zich net iets te gemakkelijk laten …

Read more

Dat is niet mijn hond

In ‘The Pink Panther Strikes Again’ zit een hilarische scene, waar Peter Sellers als ‘Inspector Clouseau’ aan de eigenaar van het hotel, waar hij zojuist een kamer heeft gehuurd, vraagt of zijn hond bijt. De eigenaar reageert ontkennend, waarop Sellers de hond aan zijn voeten probeert aan te halen, …

Read more

De overheid is er om de veiligheid te garanderen

Nog even iets dat mij bezighoudt. De moderne mens eist dat de overheid er voor zorgt dat elk mens gelukkig is. Ik heb zelf een heel andere opvatting over de rol van de overheid, zoals regelmatig terugkerende lezers zullen beseffen. Ik heb een veel bescheidener eis, op het eerste gezicht. Ik wil dat …

Read more

Een terugblik

Over de afgelopen jaren, sinds de aftrap, genereerde deze website bijna een half miljoen ‘page-views’, en iets meer dan vierhonderddertigduizend unieke bezoeken, wat niet staat voor een gelijk aantal unieke bezoekers, uiteraard. Althans, ik heb toch wel aanwijzingen dat bepaalde mensen frequent teru…

Read more

Ik houd mijn hart vast

Waarom mijn benadering schuurt met de orthodoxie, is omdat ik straf isoleer van de aanleiding. Ik vraag het individu of een bepaalde straf passend was in hun beleving. Een straf die ze zelf kregen. Of die iemand kreeg die hen iets had aangedaan. Of waar zij getuige van waren. ‘Passend’ verwijst daar…

Read more

Een gure wind

Als je niks doet, kun je ook nooit iets fout doen. Met die gevleugelde woorden groeide ik op. Het was niet bedoeld als een aanmoediging om inert weg te duiken in mijn eigen ‘Safe Space’. Het was eerder een aanmoediging om je niet te laten weerhouden door de angst om fouten te maken. Zo moet u deze w…

Read more

Het plantenrijk

Bij de aftrap van deze website stelde ik dat het onderwerp onuitputtelijk was. Dat ik er nu toch een punt achter zet betekent dus niet dat het een afgerond geheel is. Van de geschiedschrijving zeggen mensen die zich erin verdiept hebben, dat het de ‘winnaar’ is die de geschiedenisboeken schrijft. Da…

Read more

Jezelf genoeg zijn

In de jaren zeventig kon je niet bij mensen op bezoek gaan, of ze wilden het hebben over Aleksandr Solzjenitsyn, destijds een held als dissident in een totalitair bestuurd land. Nadat het regime in Moskou de geest gaf, kreeg hij uitnodigingen van respectabele instellingen, zoals Harvard, om voor een…

Read more

Wellicht denkt u er over een paar jaar anders over

Het internet is een schatkamer. Je vindt er alles wat je hartje begeert. Bevestiging van je eigen (voor-) oordelen, en volop vermaak. Passief vermaak, en handige tips voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden, of interessante speurtochten naar je eigen voorouders, en dat alles omgeven met een…

Read more

Het belooft een machtig interessant jaar te worden

Het eind van weer een bewogen jaar waarin de entropie spectaculair toenam. Entropie staat voor chaos. Voor verwarring. Ze is het gevolg van een vertrouwen op macht, waar je zou willen dat mensen konden terugvallen op kracht. Kracht vind je in jezelf. Macht wordt opgelegd. Kracht is flexibel en lever…

Read more

Het gaat u allen goed

In mijn ijver om de weg vrij te maken voor het stoppen van deze website ben ik gul met excuses. Ik begrijp het als mensen die steun zochten in de artikelen die ik hier het licht liet zien teleurgesteld zijn in mij, omdat ik capituleer. Voor hen zal het een 'Galileo Galilei'-act zijn, waar zij 'helde…

Read more

Het strijkijzer van de volkswoede

Ten behoeve van de enquetes die hier ooit stonden, heb ik enkele persoonlijke ervaringen met straf in mijn jonge jaren met de bezoekers van deze website gedeeld. Die verhalen waren authentiek, wat echter niet wil zeggen dat mijn lezing de enige mogelijke manier is om er naar te kijken. Dat is in fei…

Read more

20 blog posts