De coterie van weldoeners

Ja, mijn handen 'jeuken'. Maar niet omdat ik 'kinderen wil slaan'. Ik wil helemaal niemand slaan. Het is wreed om mensen af te rekenen op hun fouten, als ze zichzelf niet kunnen helpen. Een wijs man schreef eens dat je beter kon leven in een land dat geregeerd werd door een uitbuiter, dan in een land met mensen die je met alles willen helpen, voor je eigen bestwil. Want de uitbuiter neemt nog wel eens dag vrijaf, of hij is afgeleid, waardoor je kunt ontsnappen aan zijn tirannieke grillen.

 

Dit blog houdt in februari op te bestaan, en wellicht al eerder. Ik ben niet verbitterd, maar ik wil niet eindigen als iemand die meent anderen te moeten helpen. U moet uzelf helpen. En uw kinderen, tenminste tot ze volwassen zijn, om ze daarna los te laten, zodat ze hun eigen glazen in kunnen gooien. Dat was hier het uitgangspunt. Tirannie, van wrede egoïsten, noch van een coterie van 'weldoeners', is voor mij een ideaal dat het nastreven waard is. 

 

Met andere woorden, ik heb oprecht medelijden met de kinderen die nu opgroeien, en met de volwassenen die door 'weldoeners' of wrede egoïsten werden opgevoed, en daardoor als volwassene onbeholpen zijn, en niet zonder 'zijwieltjes' door het leven kunnen. En ik heb medelijden met de volwassenen die gemesmeriseerd door 'weldoeners' zijn ingestapt bij deze of gene 'lifestyle-cult', aan wie ze hun kinderen hebben overgedragen, in de verwachting dat we zodoende de 'Hemel op Aarde' zullen weten te verwezenlijken, aan de hand van 'experts'. 

 

De 'Onderwijsraad' is bezorgd over de groeiende spagaat tussen kinderen die opgroeien in een gezin waar voldoende geld is voor 'bijles', en kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen betalen. Ik deel die zorg, maar zie het als een probleem dat ze zelf veroorzaakt hebben, door alle 'BullShit' in het curriculum, waardoor er steeds minder tijd is voor écht onderwijs. Eigenlijk is het hoe dan ook volkomen 'van de pot' dat leerlingen het niveau niet halen zonder 'bijles'. En het wordt schrijnender als uit tal van onderzoeken blijkt dat het niveau zelf gestaag daalt, in het streven om iedereen een 'diploma' uit te kunnen reiken. 

 

Voor coterieën als de 'Onderwijsraad', en de kritiekloze media, is de mantra: 'Meer geld'. Maar door al het geld dat we de afgelopen twee jaar alleen al hebben bijgedrukt, spuit de inflatie nu al door het dak. En weet u wat dát betekent voor die kinderen die nu al niet mee kunnen komen? 

 

Het onbenul is zo grenzeloos, dat ik die kinderen die zich misdragen niet eens meer iets kan verwijten. Of ze nou plunderen, rellen, met messen mensen neersteken, aan de drugs gaan, of creatief de 'lockdowns' van de 'weldoeners' doorbreken door elders hun eigen feestjes te bouwen. En ik maak mij oprecht ernstig zorgen over de plannen om alle kinderen te 'vaccineren', met als enige argument dat het anderen zou kunnen beschermen, waar zij zelf meer gevaar lopen iets over te houden aan die 'vaccinatie', dan aan een infectie, als ik naar de relevante statistieken kijk. 

 

Het is niet dat ik het gilde van de 'weldoeners' verwijten maak. Ik ben er zelfs van overtuigd dat verreweg de meesten oprecht denken dat zij zelf nergens verstand van hebben, en dat hun enige optie is het slaafs volgen van wat de 'coterie' besluit. Als dat vervolgens niks uithaalt, of het probleem alleen maar groter maakt, zeggen ze nog steeds hun vertrouwen niet op, want hun conditionering staat dat niet toe. Onderwijs in mijn jonge jaren was erop gericht kinderen te leren 'kritisch te denken', en 'gepaste' manieren te vinden om kritiek voor het voetlicht te brengen, waarna een inhoudelijke discussie de besluitvorming kwalitatief naar een hoger niveau kon brengen. Inmiddels is zelfs de volksvertegenwoordiging al afgedaald naar het niveau van de kleuterklas, en proberen de kleuters punten te scoren door elkaar uit te maken voor alles wat lelijk is, en dan verongelijkt naar de 'juf' te kijken als degene die zo wordt weggezet boos wordt. Of ze drammen gewoon door terwijl de voorzitter van het overleg wanhopig tracht inhoudsloze escalatie te voorkomen, omdat het nun 'recht' is om hun 'mening' te geven. 

 

Vanaf het begin van deze website heb ik bezoekers gewaarschuwd niet van mij te verwachten dat ik ten strijde zou trekken om herinvoering van 'ouderwetse straffen' te bepleiten. En in de gegeven situatie zou ik daar mordicus tegen zijn, omdat de 'volwassenen' die verantwoordelijkheid helemaal niet aankunnen. Als het niet uitloopt op moord en doodslag, en nóg meer oorlogen, en een verdere kaalslag van de economie om de uiteenlopende hobbies van 'weldoeners' te kunnen bekostigen, waardoor er geen samenleving meer overblijft, dan voorzie ik dat kinderen die nu 'gedumpt' worden in deze 'oersoep' van fouten, missers, en 'cover-ups', hun ouders in overdrachtelijke zin 'over de knie' zullen leggen als ze wat ouder zijn, omdat die ouders er een geweldige puinhoop van hebben gemaakt. 'Maar we hadden goede bedoelingen!' 

 

Deze bijdrage is niet de voorbode van een 'doorstart', maar een toelichting op mijn beslissing om u verder de vrijheid te geven uw favoriete 'coterie' van 'experts' te bewieroken, tot uw kind in al zijn of haar onschuld uw ogen zal openen, omdat de Keizer geen Kleren aan heeft. Daarna bent u aangewezen op zijn, of haar genade.

Go Back