Heb medelijden

Als ik een keer ademhaal, zetten mijn longen zuurstof om in voor mensen schadelijke uitstoot. Ik veroorzaak dus schade voor anderen. Maar, zegt u dan, dat is noodzakelijke schade, want als ik niet ademhaal, dan ga ik dood. Dat is dan erg vriendelijk van u, want her en der zullen er ook mensen zijn die daar geen probleem mee hebben. Een Amerikaanse hoogleraar kwam recent in het nieuws door suïcide voor blanken aan te bevelen, omdat ze noodzakelijke verbeteringen in de maatschappij in de weg stonden, en met zo'n offer zou ik aantonen dat het mij ernst is als ik zeg dat ik geen racist ben. Anderen hebben het meer in het algemeen over een 'voltooid leven'. Je bent niet nuttig meer, en eigenlijk iedereen tot last, met je uitstoot, dus doe je ding, en verlos de mensheid van die last. 

 

Hier op deze website spoor ik iedereen aan om na te denken over eventuele schade die ze aanrichten aan anderen, als ze hun eigenbelang de sporen geven. Maar hoe bepaal je 'schade'? U zult beseffen dat ik die lieden die menen dat ik overtollig ben geen warm hart toedraag. Als ik ze daar op aanspreek, zullen ze zich in allerlei bochten wringen om mij duidelijk te maken dat ze echt de allerbeste bedoelingen hebben, en zeker niet met plannen rondlopen om mij te dwingen tot zelfmoord. Het moet mijn eigen keuze zijn. Ze willen het mij alleen maar gemakkelijk maken. Wellicht voegen ze er op enig moment in de toekomst nog een aantrekkelijke beloning aan toe, door mij niet te straffen met boetes en kosten als ik besluit te doen wat het beste is voor 'iedereen', en het suïcide-traject is gratis, betaalt vanuit de collectieve verzekering voor de 'zorg'. En wat te denken van een extra prikkel door te beloven dat als ik de maatschappij verlos van mijn aanwezigheid de 'erfbelasting' dan wordt verlaagd voor mijn nabestaanden?

 

Maar ook als men niet zo uitgesproken is over de zegeningen van euthanasie, dan wil men toch nog wel even kwijt dat ik de wereld schade berokken door teveel te eten. En dingen te drinken die niet goed voor mij zijn, waardoor er een verhoogde kans is dat ik een beroep moet doen op de 'zorg'. We zijn de fase waarin dat een advies was al ruimschoots voorbij. Middels straffen (hogere belasting), en het om zeep helpen van de horeca zijn we goed op weg naar een betere wereld. Vlees staat op de nominatie om te worden verboden, door de productie de nek om te draaien. Dito voor de visserij. En ongezond voedsel. 

 

Vliegen, varen, autorijden, en reizen in het algemeen worden actief 'ontmoedigd', in de aanloop naar een algeheel verbod. Naast de actieve ontmoediging door voorlichting, waarbij u op het hart wordt gedrukt om thuis te blijven, maakt het grillige coronabeleid het tot een groot financieel risico als u eigenwijs bent, en toch 'Ouderwets' de vleugels uitslaat. Daar komt binnenkort nog een spectaculaire kostenstijging door aangejaagde inflatie bij, die nu al drukt op de woningmarkt, en de brandstofprijzen door het dak jaagt. Het is geen schade, want het is voor uw eigen bestwil. 

 

In mijn vorige twee bijdragen, waarin ik stilstond bij het aan banden leggen van ongewenste 'LifeStyle' keuzes, die begonnen bij het uitgummen van ouderlijke verantwoordelijkheid als een vrijheid, om uit te monden in ouderlijke verantwoordelijkheid als een optie om schadelijke uitkomsten te verhalen op machteloze ouders, wat een ander beest is, legde ik slechts het topje van de ijsberg bloot. Op het politieke niveau rolt iedereen vechtend over straat omdat de ander niet in wil schikken, terwijl dat toch volkomen 'logisch' is. 

 

Vanuit mijn ivoren toren overzie ik het slachtveld, en pleng bittere tranen, omdat we druk zijn met het weggooien van het kind met het badwater. We hebben elk besef van menselijkheid, en elke tolerantie voor falen in de ban gedaan, en varen blind op computermodellen van volledig verknipte 'wetenschappers' die niets geleerd hebben van de morele boodschap die Mary Shelley verpakte in haar boek over 'Frankenstein'. Of de boodschap die Orwell voor ons had met zijn boeken '1984' en 'Animal Farm', of de werken van Kafka, en nog zovele anderen. Ik voel mij allerminst verheven boven het gepeupel dat op het slachtveld als beesten tekeer gaat, en de ene na de andere oorlog ontketent om anderen te 'bevrijden'. Het gevoel dat overheerst, is medelijden. Heb medelijden, want ze weten niet wat ze doen.

Go Back