Het strijkijzer van de volkswoede

Ten behoeve van de enquetes die hier ooit stonden, heb ik enkele persoonlijke ervaringen met straf in mijn jonge jaren met de bezoekers van deze website gedeeld. Die verhalen waren authentiek, wat echter niet wil zeggen dat mijn lezing de enige mogelijke manier is om er naar te kijken. Dat is in feite een open deur. En ook juist hét argument voor mij om deze website op te zetten, vele jaren geleden. 

 

Als er iets is wat mij angst inboezemt, als ik kijk naar deze tijd, dan is het de 'massa' die verhaal haalt bij een rechter, alsof die 'massa' identiek denkt, en een identiek belang heeft bij de uitkomst van het proces. Dat mobiliseren van het 'Gezonde Volksgevoel' als wrekende engel, veelal ook nog slechts in naam, waar een 'stichting' zich opwerpt als de vertegenwoordiger van een unieke groep binnen de samenleving die recht zou hebben op verhaal, voorspelt weinig goeds. Ik wil zelf nadrukkelijk niet gezien worden als een schaap in welke kudde dan ook, en geen herder die namens mij mag spreken. Mijn handtekening onder een aanklacht zult u tevergeefs zoeken.

 

Het spijt mij dat ik u hier op deze website heb geconfronteerd met mijn hoogst individuele perceptie, en u heb getracht te verleiden tot een oordeel middels die enquêtes zonder 'last of ruggespraak', waardoor ik u op uzelf heb teruggeworpen, en met uzelf heb geconfronteerd. Weggevoerd van de veilige kudde, en het gedeelde groepssentiment. Het spijt mij omdat het tegen de tijdgeest indruiste, en het vergeefse moeite was, maar ook omdat ik zo uw 'Safe-Space' ben binnengedrongen en uw vredige bestaan op de proef heb gesteld met informatie waar u liever geen weet van heeft, anders dan dat u er tegen dient te zijn. 

 

Wat mij voor ogen stond, was juist dat een schakering aan interpretaties (manieren om ernaar te kijken) het hele debat over opvoeding, normen en waarden zou kunnen verrijken. Weg van de 'waan van de dag', maar zonder het respect voor de wet geweld aan te doen. Op het moment dat ik deze website het daglicht liet zien, waren de contouren van een 'overgereguleerde' samenleving, afgeladen met gelegenheidswetgeving, al wel zichtbaar. De door uiteenlopende angsten gedreven initiatieven van wetgevers, rechters en toezichthouders, gevoed door 'experts', en 'mensen met belangen', commercieel, of activistisch van aard, wierpen al een donkere schaduw vooruit. Het kwam mij voor dat een ruime meerderheid van de bevolking weliswaar niet zo 'uitgesproken' was, maar tégen alle 'gekkigheid'. 

 

Concreet zag ik voor mij dat je kon discussiëren over zulke kwesties als het 'doen van aangifte', en waar ik danvan mening was dat terecht was, iemand anders zo zijn of haar twijfels kon hebben. Maar dan wel vanuit de eigen ervaring, indien men zelf op een zekere leeftijd nog wel eens een valse aangifte deed, om welke reden dan ook. Of waar men weinig nobele argumenten zag bij degene die strafte, omdat men zelf zo was als ouder. Ik hoopte, met andere woorden, op 'diepgang', maar het werd het 'strijkijzer' van de 'consensus' binnen formeel met macht en subsidie behangen 'LifeStyle'-groepen, en zichzelf met politieke spelletjes omhoog wurmende 'woordvoerders', en juristen die daar een ruim belegde boterham aan overhouden.

 

Het is geen klacht. Als dit is wat u wil, dan rest mij geen andere mogelijkheid dan mij erin te schikken, en dat betekent dat deze website wel moet stoppen, voor het 'dood gewicht' wordt. Met deze bijdragen die volgden op dat besluit maak ik 'schoon schip'. Het is geen karakteristiek, aangeleerd 'sorry zeggen', want ik meen het. Het is nooit mijn opzet geweest om in de weg te lopen. U zult begrijpen dat de ontwikkelingen die ik zie in mijn perceptie geen 'vooruitgang' zijn, maar eerder een suïcidale degeneratie. Echter, zoals ik al in de opening stelde zijn er verschillende lezingen, en stel ik de mijne niet boven die van anderen.

 

Op dit moment weet ik nog niet of er nog groepen zijn die nog zitten te wachten op excuses, maar ik wens u allen alvast een prettige jaarwisseling, en op naar nog méér van wat we gehad hebben, want de economie is 'on fire', het nieuwe kabinet heeft ergens een enorme pot ontdekt met tientallen miljarden geld om mee te spelen, en elke 'LifeStyle'-groep te subsidiëren, en er is geen gebrek aan slachtoffers voor de volkswoede die het 'verdienen' om de hele kudde over zich heen te krijgen. Ik zit er hoofdschuddend naar te kijken, en prevel in mijzelf tegen de opgewonden meute in de praatprogramma's: 'Och arme…..!' Maar let u niet op mij, ik ben verleden tijd.

Go Back