Ook maar gewoon een mens

Een Spaanse bisschop is op non-actief gesteld, nadat hij in het huwelijk was getreden met een schrijfster die satanische erotische verhalen schrijft. Waar ik zelf niet gelovig ben opgevoed, en mijn bedenkingen heb over het verplichte celibaat, terwijl ik van mening ben dat het geschreven en gesproken woord 'vrij' dienen te zijn, zolang ze geen concrete bedreiging inhouden voor nog levende mensen, begrijp ik de nieuwswaarde van die gebeurtenis niet. Het gaat om twee volwassen mensen, en ik neem aan dat de bisschop zich heeft gerealiseerd dat zijn werkgever, de kerk, van mening is dat hij contractbreuk pleegt. En als de bisschop zijn vak serieus neemt, zal hij ook beseffen dat hij om zal moeten zien naar een andere baan. 

 

Hoe de dame in kwestie erin zit zou ik niet weten, maar het is uiteraard opmerkelijk dat iemand die in haar fantasiewereld ruim baan maakt voor satanische erotische avonturen toenadering zou zoeken tot iemand die er zijn beroep van heeft gemaakt satan het leven zuur te maken. De gelovige zal zeggen dat het typisch is voor de wijze waarop de duivel te werk gaat, maar ik zoek het meer in tegengestelde polen die elkaar aantrekken. Ook al is dat een banale vereenvoudiging van een buitengewoon complex proces in de hersenen, waarmee ik geen recht doe aan de gevoelens, sentimenten, emoties en gedachten van de beide tortelduiven, die op enig moment de conclusie trokken dat ze voor elkaar geschapen waren. 

 

Vanaf het begin van deze website was mijn voorstel om de 'politiek' even te laten voor wat het was, en meer te kijken naar de krachten en machten binnen het individu. Om langs die weg zicht te krijgen op wat mensen ooit had bewogen om zich te gedragen zoals ze zich gedroegen. Of, aanvullend, om zicht te krijgen op wat men van anderen verwachtte, of achteraf liever had gezien. Juist als dat in conflict is met de 'consensus' op enig moment. Destijds, en/of nu. Wat de deur wagenwijd openzet voor mensen met een 'satanische' kijk op de wereld, in die zin dat ze 'non-conformisten' zijn. In de context van het thema van deze website veelal de 'rollenspelers' en 'spijtoptanten'. 

 

Uiteindelijk, zo hoopte ik, zou dat de kwaliteit van het fundament onder de samenleving kunnen versterken, als we terug zouden keren naar de mens, weg van het idee dat alles 'politiek' is, en op dat niveau besloten kan worden wat goed voor ons is, en wat niet. Weg van het valse individualisme van de 'Lifestyle'-keuze en bindende kwalificaties die nodig zijn voor het 'politieke' proces, dat 'enen' en 'nullen' nodig heeft voor haar statistieken. Ik bied u mijn excuses aan als ik u op het verkeerde been heb gezet door te suggereren dat u beter af zou zijn als vrij denkend mens met minimale bemoeienis van de 'politiek', als dat u onzeker heeft gemaakt over uw 'geaardheid', en in welk 'hokje' u past. Want de ontwikkeling van de maatschappij gaat onstuitbaar de andere kant op. Het is niet langer mogelijk om over een 'bisschop' te denken als 'ook maar gewoon een man', of over een schrijfster van 'satanische erotica' als 'ook maar gewoon een vrouw'. 

 

Als deze website straks op 'zwart' gaat, dan hoop ik dat u geen ander beeld van mij heeft dan 'ook maar gewoon een mens'.

Go Back