Trigger waarschuwing

‘De volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren’. Dat is een ‘trigger warning’. Het wordt gezien als een service, maar over de bruikbaarheid lopen de meningen uiteen, en er zijn onderzoeken die uitwijzen dat ze in het geheel niet helpen, of zelfs contraproductief zijn, omdat ze de doorgewinterde sensatiezoekers de ervaring van een schokkende revelatie ontnemen, omdat ze voorbereid zijn, waardoor het effect bij hen minder is dan je zou willen. Opzettelijk iemand confronteren met materiaal waar diegene van in paniek raakt, of erger, is uiteraard misdadig. Maar waar de één over zijn of haar toeren wegtolt en in een hoekje gaat zitten huilen, denkt de ander: ‘Waar gaat dat over….?!?’ Er achteraan roepen: ‘Stel je niet aan!’ gaat zeker niet helpen. 

 

Anderzijds zijn er ook mensen die ‘trigger events’ moedwillig opzoeken, en vervolgens uitvergroten, omdat ze niks beters te doen hebben met hun leven. Overigens komt het daarbij ook voor dat mensen gewoon op zoek zijn naar ruzie, en helemaal niet ‘getriggered’ zijn door wat ze zien of horen, maar ze willen gewoon even ‘sparren’. En als je dan ‘niet thuis’ geeft, bestaat de kans dat de zaak escaleert. Sommige mensen kunnen erg overtuigend spelen dat ze ernstig ‘geraakt’ zijn, en het komt zelfs voor dat mensen er een complete fantasiewereld van mishandeling of misbruik omheen bouwen die geen raakvlak heeft met de werkelijkheid. Veel cynischer wordt het niet, en het is alsof je iemand die écht is misbruikt of mishandeld een doodschop geeft. Gewetenloos.

 

‘Triggering’ kan onverhoeds, en onopzettelijk plaatsvinden, en daar kun je niet zomaar schouderophalend bij weglopen. Maar soms zoeken mensen ook op plekken waar ze beter weg kunnen blijven. Wie een website tegenkomt over ‘Ouderwetse’ opvoeding, moet weten dat het over ‘Ouderwetse’ opvoeding gaat, en als dat elementen bevat die je kunnen ‘triggeren’, surf dan even verder. Maar zoekmachines verwijzen je naar individuele artikelen, en dan kan het zijn dat je niet meteen door hebt waar het op die website over gaat. Overigens denk ik dat het gros van de artikelen hier niet zo’n ‘lading’ hebben, en als dat ergens wel het geval is dan spijt mij dat. 

 

Professionele ‘trigger-jagers’, de ‘activisten’, zijn van een ander slag. Die worden niet ‘getriggered’, maar zijn het oneens met de schrijver van een artikel, en eisen dat die auteur zijn of haar snavel houdt. Hoe om te gaan met die categorie? Ze ‘deponeren’ een klacht bij de schrijver of schrijfster, en als dat niet leidt tot onmiddellijke capitulatie en zelfcensuur, zoeken ze het ‘hogerop’. ‘Hogerop’ kan op drie manieren reageren. ‘Wind je niet op.’ ‘We houden het in de gaten.’ Of ‘We gaan er achteraan!’. Het is niet gezegd dat die reactie oprecht is. ‘Hogerop’ is in deze tijd zelf ook doodsbenauwd te worden afgefakkeld als de reactie niet aan de verwachtingen van de ‘activist’ voldoet, dus alleen al daarom kan men kiezen voor een belofte die de lading niet dekt. ‘Activist’ blij. Tot op het moment dat die ontdekt dat er niks gebeurt, terwijl hij/zij zichzelf met elke nieuwe publicatie geweldig zit op te winden. En voor je het weet is het allemaal een ‘complot’. 

 

Dat hele ‘triggeren’ uit de hoek van ‘activisten’ is een luxe-probleem. Ze hebben tijd over, of krijgen zelfs betaald via deze of gene subsidiepot of uitkering. In dat laatste geval is het helemaal beangstigend, want in ruil voor dat geld moeten ze wel ‘leveren’, ook als er niks te leveren valt. En zoals ik hiervoor al aangeef, hoef je van ‘hogerop’ ook geen rechte rug te verwachten. En voor je het weet zitten er hele legers op kosten van de belastingbetaler artikelen te lezen om te beoordelen of ze wel of niet ‘triggeren’. En dan? Dan zijn er uiteindelijk altijd wel kapstok-wetten die een ruime interpretatie toelaten, en kan het spel in ernst beginnen. Met allemaal mensen die moeten doen alsof het héél erg is, terwijl ze zich privé wel een stuk extremer uitlaten. 

 

Zo nu en dan zie ik rechtszaken voorbij komen waarvan ik bij mijzelf denk: ‘Leven die mensen in dezelfde wereld als ik?!?’ Ik praat dan het gedrag, of de aangevochten mening niet goed. Goede kans zelfs dat ik mij er ook ernstig aan stoor. Al helemaal vanuit mijn warme huis, met geen begin van adrenaline in mijn aderen, zoals rechters en aanklagers in rechtbanken. Ik zou geen politieagent willen zijn in deze maatschappij. Of advocaat. Of rechter. Of aanklager. En ofschoon ik bewondering heb voor betrokken mensen die veel goed werk verrichten in een wereld die dat harder nodig lijkt te hebben dan ooit, gaat dat niet over de ‘activisten’ die op het internet de wereld ‘verbeteren’ door anderen op te jagen en te bedreigen. Of lieden die niet iets doen als ze zien dat iemand in nood is, maar met hun telefoon een filmpje maken, en voor de vorm in de microfoon iets roepen wat de partijen die een conflict hebben hoe dan ook al niet eens kunnen horen. Maar achteraf geldt het als bewijs dat er ‘iemand’ heeft gevraagd te stoppen. 

 

PS: ‘Triggeren’ is uiteraard een ‘Anglicisme’, zoals er zoveel van die termen uit de ‘woke’-wereld worden overgenomen. Het Nederlandse woord is ‘uitlokken’. ‘Woke’ wordt zowel gebruikt door mensen die ‘activist’ zijn, als door critici die het woord sarcastisch gebruiken.

Go Back