Wat moet je met nieuwsgierige aagjes?

Wat moet je aanvangen met 'nieuwsgierige aagjes'? De term verwijst naar een verhaal uit de zeventiende eeuw, 'Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen', en werd in mijn jonge jaren veel gebruikt om 'ongepaste nieuwsgierigheid' aan te kaarten. De fatsoensregels schreven voor dat je in bepaalde gevallen je nieuwsgierigheid moest zien te bedwingen. Doorgaans uit respect voor de privacy van anderen, of om het risico te vermijden dat je anderen een ongemakkelijk gevoel gaf, omdat je hen bespioneerde, of je met hun zaken bemoeide.

 

In deze tijd zijn we deels veel 'opener', om niet te zeggen exorbitant exhibitionistisch en opdringerig, maar is 'nieuwsgierigheid' welhaast een deugd geworden, juist als het de privacy van anderen schendt, en het die ander een ongemakkelijk gevoel geeft. Mijn 'Google-Feed' staat tjokvol met voyeuristische inkijkjes in het privéleven van 'de sterren', waarbij vele namen voorbijkomen van mensen waarvan ik nog nooit heb gehoord, en die ik nog nooit heb gezien, laat staan dat ik wist dat ze een 'ster' waren. Niet zelden worden dat soort 'onthullingen' niet eens uitgelokt, maar 'lekken' de 'sterren' de foto's en de roddels zelf naar de media. Alles om maar in het 'nieuws' te komen, en niet vergeten te worden door het veeleisende publiek. 

 

In mijn jeugd werd daarvoor gewaarschuwd, omdat dat het voorportaal was van een 'decadente' samenleving waarin het 'spel' belangrijker was dan de 'zaak', wat niet alleen zou leiden tot morele erosie, maar zelfs tot een verslaving die ons lelijk op zou breken. De boodschap was dus dat je zorgvuldig om moest springen met je nieuwsgierigheid. Niet dat nieuwsgierigheid per definitie een slechte eigenschap was. Maar waar het bevredigen van je nieuwsgierigheid leidde tot strafbare handelingen, volgde die straf ook subiet. 

 

Dat hele concept is verleden tijd. Ik ga u niet vermoeien met voorbeelden, maar trek de berichten maar na over 'ethische wetsovertreders'. Van 'hackers' tot 'inbrekers' en mensen die stelen en vernielen, en je zit binnen de kortst mogelijke keren met een imposante oogst verhalen die illustreren waar ik het over heb. Met overheidsdiensten die voorop lopen, en de hele wereld vol hebben gehangen met apparatuur die gehakt maken van uw en mijn 'privacy'. Bespaar mij de argumenten om die nieuwsgierigheid 'gepast' te laten worden. Het is wat het is.

 

Door alles wat hier op deze website bespreekbaar werd gemaakt, terwijl dat meer en meer de taboesfeer binnen werd getrokken, kreeg ook ik te maken met mensen die gewoon nieuwsgierig waren. Wat moest ik daarmee aan? Mijn uitgangspunt was dat ik naar die mensen openheid moest betrachten, meer nog dan in het contact met mensen die het met mij eens waren. Anders was het meer een 'samenzwering', en dat is niet alleen ongezond, maar het trekt bovendien volkomen verkeerde types aan, die zich voordoen als je geestverwant, maar er op uit zijn om je een mes in je rug te planten. Nu ik stop met deze website wil ik ook mijn excuses aanbieden aan die groep oprecht nieuwsgierigen, voorzover ze goede bedoelingen hadden, als ik hen heb opgezadeld met informatie die hun leven er niet makkelijker op heeft gemaakt. 

 

Ter verdediging van mijzelf kan ik slechts aanvoeren dat de existentiële strijd die vraagt om keuzes voor mijzelf buitengewoon belangrijk is om te bevestigen dat ik leef, en niet slechts consumeer op basis van prikkels die mij worden aangereikt als 'teasers', en bedacht zijn door bureaus die gespecialiseerd zijn in 'nudging', waardoor slaven van de lust stapje voor stapje verleid worden tot immorele handelingen, met inbegrip van het bevredigen van hun nieuwsgierigheid terwijl ze weten dat ze er anderen pijn mee doen, en schade toebrengen. Dat laatste is manifest waar 'andersdenkenden' door autoriteiten worden aangewezen als een legitiem doel voor illegitieme handelingen. Als de 'Group du Jour' waar men zich op uit mag leven in de 'Two Minutes of Hate', en daarna terug in de 'Lockdown' voor de buis, of slurpend uit de 'Twitter-trog'. Het spijt mij als ik mensen gewekt heb uit hun trance.

Go Back