Blog posts : "Blog"

Wat is wijsheid?

Een sinaasappel is een sinaasappel, totdat iemand claimt dat het een banaan is, en niet van wijken wil weten. Goede kans dat u na enkele pogingen om helder te krijgen dat je het over hetzelfde object hebt de moed opgeeft. ‘Wat jij wil!’ In de basis maakt het niet uit of je dat fruit een sinaasappel …

Read more

Zullen we het nog gaan missen?

Je kunt geluk hebben, of gelukkig zijn met wat je hebt. In beide gevallen speelt het toeval een grote rol. Het stimuleert mensen die geluk hebben, of gelukkig zijn, en die beseffen hoe het ook gemakkelijk anders had kunnen zijn, om in overweging te nemen dat er iets, of iemand over hen waakt. Met al…

Read more

De functie van het taboe

Het woord ‘taboe’ stamt uit Polynesië. Het eiland Tonga. En James Cook, de ontdekkingsreiziger, was de eerste westerling die er melding van maakte. Freud maakte het zich eigen, dacht erover na, en schreef erover in ‘Totem und Tabu’. Het woord verwijst in onze taal naar iets dat ‘ongepast’ is vanuit …

Read more

Ga liggen en vertel

Iemand steekt er enthousiast op los, en waar we voorheen onmiddellijk klaarstonden met een scherpe veroordeling, en een stevige straf, worden we nu geplaagd door twijfels. Het maakt daarbij niet uit of de dader nog jong is, of al met één been in het graf staat. Soortgelijke twijfels waren er eerder …

Read more

Zelfkastijding en zelfverloochening

Zelfkastijding is een intrigerend fenomeen. De term staat niet slechts voor de fysieke variant, maar in onze tijd eerder voor iemand die zichzelf, opzettelijk naar het schijnt, pijn doet. Die opzet kan er duimendik bovenop liggen, en dan zien we het als altruïsme, sinds mensenheugenis gewaardeerd al…

Read more

Wat wilde je nou eigenlijk zeggen?

Waar duidt een gebrek aan ‘feedback’ op? De ‘communicatiedeskundige’ kijkt dan naar je website, en geeft vervolgens adviezen om je website ‘attractiever’ te maken. Maar dat sluit niet aan bij de vraag die ik stel, want ‘feedback’ of geen ‘feedback’ is mij om het even. Sterker nog, ik stel bepaalde e…

Read more

Wat verstaat u onder betrouwbaar?

Zoals zoveel begrippen is ook de betekenis van de term ‘betrouwbaar’ met de tijd veranderd. Nog niet zo heel lang geleden stond het exclusief voor ‘doen wat je hebt beloofd’. Een ouder die het kind strafte nadat dat kind zich misdragen had, was ‘betrouwbaar’ als dat kind vooraf wist dat dat de conse…

Read more

Voor mij bent u geen pappenheimer

Zoals ik in mijn vorige bijdrage schreef, zijn de reacties van bezoekers opgedroogd tot zo nu en dan een ‘spam’-bericht van een leverancier die kennelijk het idee heeft dat ik wel eens geïnteresseerd zou kunnen zijn in Chinese spullen. In die zin geruststellend, dat de email dus wel werkt. Interessa…

Read more

In gesprek met uw stokpop

Wie omkijkt, en over zichzelf zegt, of schrijft, dat een bepaalde straf in een zekere situatie ‘passend’ was, voor de jongen, of het meisje dat men destijds was, zal er door critici van die straf van beschuldigd worden dat men een ‘stokpop-argument’ gebruikt. Men scheidt als het ware de persoon die …

Read more

Wie hou je nou voor de gek?

Met geweld los je niets op. Uit mijn toetsenbord klinkt dat ongeloofwaardig voor de tegenstanders van ‘Ouderwetse’ opvoedkundige straffen. Maar geweld in de context van een ‘oplossing’ zit tussen de oren, en verwijst naar handelingen die een ander dwingen om zich te conformeren aan de eisen van enig…

Read more

Het altruïstische kind

Een artikel over de vraag op welke leeftijd kinderen hun egoïstische reflexen kwijtraken, stelde dat kinderen van één jaar oud al verwachten dat ze eerlijk behandeld worden, en het ook door hebben als dat niet gebeurt. Ze verwachten ‘eerlijk delen’, en dat anderen hulpvaardig zijn richting hun medem…

Read more

Wraak is iets voor flitspalen

De overheid is een ‘Flitspaal’. Mijn pleidooien voor een herwaardering van ‘Ouderwetse’ opvoedkundige inzichten (en methoden) was gestoeld op een afkeer van de ‘behavioristische’ benadering. De overheid als opvoeder is contraproductief. Dat leidt onherroepelijk tot ‘modelmatig’ denken en doen. Tot h…

Read more

Disproportionaliteit als verdienmodel

Straffen, maatregelen, sancties, vergoedingen en beloningen, maar ook onze woorden moeten proportioneel zijn als we een bepaald doel willen bereiken. Zo nu en dan schatten we de uitwerking van onze woorden en handelingen verkeerd in, en is het effect niet voldoende, of teveel van het goede. Als ik i…

Read more

Kwestie van mensenrechten

Normen en waarden ontwikkelen zich met de tijd. Niet lineair, maar adaptief, deels gedreven door puur technische mogelijkheden. De interactie met andere mensen, aangevuld met de interactie met de producten en diensten die we zelf hebben geschapen. Op een lokaal niveau, een nationaal niveau, en op ee…

Read more

De publieke opinie bestaat niet

De ‘publieke opinie’ is een construct van ‘opiniemakers’. Zij zijn bedreven in het manipuleren van het nieuws en publieke uitingen. Met de opkomst van het internet, met zijn vele forums, websites, en contactmomenten, leek het kortstondig of we aan de vooravond stonden van een doorbraak. Al snel werd…

Read more

Bijna net zo erg als corona

Na anderhalf jaar ‘Corona’ zijn we nu weer collectief besmet met ‘Oranjekoorts’. Een fenomeen dat heel het land in haar greep houdt rond sportevenementen, mits er een Nederlander meedoet die niet geheel en al kansloos is. Nou heb ik het grootste respect voor sporters die succes hebben, mits ze het z…

Read more

Hoed u voor advies

Van een advies is alleen sprake als de handeling nog plaats moet vinden. Degene die het advies ontvangt heeft op dat moment nog een keuze. Een advies beschrijft concreet welke handelingen iemand moet verrichten. Het advies kan gevraagd of ongevraagd worden gegeven. Degene die het advies geeft kan ee…

Read more

Meer dan een exercitie in wreedheid

Onderdeel van de opvoeding is het beantwoorden van de vraag of dit universum werd geschapen, of dat het een toevalstreffer was. Een speling van het lot. Een ‘Big Bang’, en evolutionaire druk die zorgt voor de rest. Het is onderdeel van de opvoeding, omdat kinderen hun ouders op enig moment confronte…

Read more

Gaat opleidingsniveau ons redden?

Zijn we nu slimmer dan goed voor ons is? Vijftig jaar geleden zat er bij elke nieuwe auto een handleiding waarin werd beschreven hoe je de kleppen moest stellen, bougies moest vervangen, en welke vloeistofniveaus je scherp in de gaten moest houden. Inmiddels is die handleiding vele malen dikker, en …

Read more

Wat een armoede!

Het is voor uw eigen bestwil. Vanochtend in het nieuws het bericht over een ‘advies’ van de ‘SER’ om de ‘kinderopvang’ goedkoper te maken, en het geld dat ouders krijgen van de overheid als ‘kinderbijslag’ rechtstreeks over te maken naar de ‘instellingen’. Ook waar één ouder de hele dag thuis is. Al…

Read more

20 blog posts