Blog posts

Veiligheid en vrijheid

Zo nu en dan bereiken mij 'encrypted' berichten. Hoewel ik begrijp dat mensen zo nu en dan behoefte hebben aan privacy, en geen risico willen lopen, open ik dergelijke berichten niet. Deels om mijzelf te beschermen tegen kwaadwillenden, waar ik niet verrast wil worden met berichten die mij besmetten…

Read more

Schuld bij vrouwen en meisjes

Waar ik in mijn vorige bijdrage stelde dat vrouwen niet onderdoen voor mannen als we ons concentreren op het daderschap, krijg ik in deze samenleving geen applaus. Weliswaar groeit het besef dat vrouwen vaker in beeld zijn als onderdeel van een criminele organisatie, en ook in de uitvoering, waarbij…

Read more

Oorlog en vrede in het gezin

Het zijn altijd de ambitieuze types die de vrede en veiligheid in een land bedreigen. In verschillende bijdragen hier sta ik stil bij 'wereldse ontwikkelingen' op het gebied van oorlog en vrede, waarbij ik u als het ware hóór denken: 'Wat heeft dat nou met de opvoeding van onze kinderen te maken?!?'…

Read more

Rondjes om de waterput

Foucault schreef een soort 'standaardwerk' over 'Discipline, Toezicht en Straf'. Ik heb er al wel eerder naar verwezen, omdat het hele generaties menswetenschappers heeft geïnspireerd. Zijn schets laat zien dat straf met de tijd 'menswaardiger' werd, wat een soort belofte in lijkt te houden. Hij ste…

Read more

Wat is verantwoordelijkheid waard?

Deze hele website gaat over de vraag hoe je van kinderen zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen maakt, die zelf ook weer hun kinderen op zullen moeten voeden. Waar het de ouders betreft die daar, in mijn perceptie, de verantwoordelijkheid hebben, maar dan ook de vrijheid moeten hebben om dat na…

Read more

Welke rol past bij ons?

We spelen allemaal een rol in het leven van onze medemens. Sommigen zijn zich daar bewust van, en ze denken erover na. Anderen zijn alleen met zichzelf bezig. Ik benadruk dat ook de mensen die alleen met zichzelf bezig zijn 'goede bedoelingen' kunnen hebben. Maar dat zijn onveranderlijk projecties v…

Read more

Wanneer is een opvoeding passend?

Er zijn nog altijd genoeg fatsoenlijke mensen. Mensen die vriendelijk groeten. Die oprechte belangstelling hebben voor hun medemens. Die hun best doen om zich in te leven in anderen. Die best bereid zijn om rekenschap af te leggen over hun keuzes. Mensen die een passende opvoeding hebben genoten.

 …

Read more

Disfunctionele communicatie

Disfunctionele communicatie is de bron van veel problemen. Binnen relaties, in de samenleving, en in de wereld. Er is sprake van disfunctionele communicatie als de zender niet over kan brengen wat hij of zij met anderen wil delen, of als degene die wordt geadresseerd niet luistert. Als het mis gaat,…

Read more

Och, arm volk!

Onverdraagzaamheid verkoopt. Kijk een avondje televisie, of lees de krant, 'surf' op het internet, en je ziet overal mensen die verkondigen dat ze niet met deze of gene willen praten. Ironisch genoeg menen ze in meerderheid dat ze zelf juist een toonbeeld van verdraagzaamheid zijn. Het ligt altijd a…

Read more

Ga eens met elkaar praten

Waarom verstaan mensen elkaar zo slecht? Omdat we niet luisteren wegens tijdgebrek, en in sommige gevallen niet willen horen wat iemand zegt, omdat we onze mening al hebben gevormd. Maar als iemand een omvangrijk, en divers oeuvre presenteert op een website, mag je niet verwachten dat iemand die rea…

Read more

Over kronkelpaadjes en breekijzers

Verscheidene kranten en websites meldden dat er een doorbraak is in de strijd tegen depressiviteit. Bij een ernstig depressieve vrouw werd een implantaat in de hersenen aangebracht die het functioneren van de amygdala kan sturen. Die amandelvormige gebieden in het zogeheten limbische systeem in de h…

Read more

Er valt niks te optimaliseren

Op beide email-adressen kreeg ik post van een Engelstalig dame die mij trachtte te interesseren voor 'zoekmachine-optimalisatie' voor deze website. Er zijn vele bedrijven die dat aanbieden, maar met enige zelfstudie en ondersteuning van groepen die actief zijn op het internet, en 'tools' aanbieden o…

Read more

Het verschil tussen inlevingsvermogen en medelijden

Waar doe je het voor? Waardoor worden we gemotiveerd om ons met het leven van anderen te bemoeien? Heb je het niet druk genoeg met jezelf? Of is die bemoeizucht alleen optisch gemotiveerd door onbaatzuchtigheid, maar feitelijk gewoon rauw egoïsme? Neem de term 'medelijden'. Het is maar een woord, ma…

Read more

Belangeloos is niet synoniem aan onbelangrijk

Als wetenschappers hun onderzoek in uitgeschreven vorm aanbieden aan een wetenschappelijk tijdschrift, worden zij geacht te vermelden welke belangen zij hebben bij acceptatie van dat onderzoek, en welke sponsoren met belangen dat onderzoek hebben bekostigd. De gedachte daarachter is dat iemand met '…

Read more

Zullen we weer normaal gaan doen?

Er ligt een voorstel van iemand met een gesubsidieerde baan om 'pesten' voor de wet strafbaar te stellen, zodat kinderen die zich er schuldig aan maken vervolgd kunnen worden. De afgelopen decennia heb ik al zóveel voorstellen voorbij zien komen waarvan ik dacht: 'Proefballonnetje!' Puur effectbejag…

Read more

Het persbericht van de statisticus

Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Alweer enige eeuwen geleden viel het kwartje dat een verdachte niet gevraagd kon worden zijn of haar onschuld te bewijzen. Het resulteerde in wijze wetten, die er op neerkwamen dat iemand onschuldig is, totdat het tegendeel onomstotelijk is vastgesteld, en…

Read more

Schaam je je niet?

Lezen over, kijken naar, of horen dat iemand straf krijgt is voor velen 'opwindend', al zullen ze het nooit toegeven. De mengeling aan gevoelens, sentimenten, emoties, en gedachten die erdoor wordt opgeroepen is tot op grote hoogte vergelijkbaar met dat van het ongeluk. Je mág er niet aan toegeven, …

Read more

Herpakken we onszelf voor het te laat is?

Wellicht moeten we, om zicht te krijgen op wat opvoeding eigenlijk beoogt te bereiken, nog een stap terug doen. De 'natuurlijke staat' in het universum, zoals beschreven door wetenschappers, is totale chaos. Waar er spontaan structuren ontstaan als gevolg van krachtenvelden, hebben die geen doel. Do…

Read more

De consequenties van de seksuele revolutie

De seksuele revolutie sloopte de moralistische beperkingen, en leidde tot de 'Summer of Love'. De hele popindustrie maakte overuren om te bezingen hoe plezierig het was om niet langer gebonden te zijn aan conventies. En de reclamewereld en de filmwereld beseften: 'Sex sells!' Televisieprogramma's vo…

Read more

Naar jou luister ik niet

'Naar jou luister ik niet', en 'Jij mag niet met anderen praten', ligt in elkaars verlengde. Formele censuur is in ons deel van de wereld nog een heikel punt. Het komt met rasse schreden dichterbij, dat wel. Ik blijf er van mijn kant alert op, en zal mij er bij neerleggen als het wordt doorgevoerd, …

Read more

20 blog posts