Blog posts

Kuisheid en cultuur

Halverwege de jaren dertig publiceerde de Britse antropoloog J. D. Unwin, die doceerde aan Oxford en Cambridge, een boek over een studie naar het verband tussen 'kuisheid' en beschaving. Hij vond, tot zijn eigen niet geringe verbazing, een direct verband tussen de repressie van seksuele impulsen, en…

Read more

Als het kalf verdronken is.........

Een ochtendprogramma over de actualiteit bracht het nieuws dat 75 procent van de Nederlandse bevolking strengere straffen wil voor geweld rond de jaarwisseling. De reden dat ik hier afhaak wordt hierdoor geïllustreerd. Mijn grootste vrees is dat u denkt dat ik behoor tot die 75 procent, terwijl ik e…

Read more

Klagen heeft geen zin

Er zijn volop mensen die zich beklagen, omdat niemand naar ze luistert. Tot die groep behoor ik niet, zoals u zich wellicht realiseert. Niet omdat ik zoveel invloed heb. Ik zou niet weten of ik invloed heb, noch of die invloed door mijzelf ook beschouwd zou worden als (overwegend) positief, of negat…

Read more

Gouden tijden voor de morbide avonturier

U moet het mij maar vergeven, maar volgens mij zijn we collectief de weg kwijt. Daarbij stel ik niet dat u bij mij moet zijn voor de oplossing. Ieder van ons moet maar te rade gaan bij zichzelf, en de vraag stellen of dit nou is wat we willen, voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Nationale …

Read more

Het blog zit op dood spoor

Met dit blog zit ik op dood spoor. We leven in een gevaarlijke, instabiele wereld, en mijn grootste vrees is dat ik met mijn insteek hier de dreiging alleen maar groter maak. Toen ik met dit blog begon, leek er ruimte voor een ontmoetingsplaats waar mensen met 'ongemakkelijke' gevoelens over de snel…

Read more

Hoezo normaal?

Iedereen kent, en gebruikt het woord 'normaal'. De stam van het woord ('normalis') vinden we in het Latijn, met als betekenis: 'volgens een tekenhaak, rechthoekig', wat afgeleid is van 'norma' (‘regel, richtsnoer’, oorspronkelijk ‘winkelhaak, tekenhaak). Het moderne gebruik ('volgens de reg…

Read more

Olie op het vuur, of op de golven?

In een serie op Netflix speuren agenten van de FBI naar de wortels van het kwaad zoals dat zich manifesteert in mannen die zich ontwikkelen tot seriemoordenaar. Al snel stuiten zij op een patroon. Afwezige vader, en tirannieke, veeleisende moeder die er geen geheim van maakt het kind in kwestie te h…

Read more

Enkele gedachten over liefde

De liefde voor het kind is anders dan de liefde die we ervaren als we het hebben over onze partner, die weer anders is dan de liefde die we hebben voor onze auto, of ons huis, of de hond, of de kat. Althans, dat is gangbaar, maar zoals we uit de literatuur, de kranten en persoonlijke ervaring weten …

Read more

Korte samenvatting

Een kind gedijt het best in een liefderijke omgeving. Het kind dat gewenst is, heeft een streepje voor bij het kind dat niet gewenst is, of 'genomen' wordt omdat de ouders zich daartoe verplicht voelen, om er hun status binnen de familie of gemeenschap mee op te vijzelen. Ouders die geen wens hadden…

Read more

Het voorlopige sluitstuk

Tot besluit wil ik nog even stilstaan bij de vraag wanneer je kunt zeggen dat iemand het 'type' is dat baat heeft bij slaag als straf. Maar voordat ik verder ga, wil ik benadrukken dat ik dat niet bedoel als een pleidooi voor herinvoering van slaag als straf. En als u verder leest zult u ook begrijp…

Read more

Zorg voor rust en vertrouwen

Hoewel ik mij op dit blog profileer als een tegenstander van 'gedogen', betekent dat nog niet dat ik meen dat in alle gevallen het recht zijn 'loop' moet hebben. Er kunnen zwaarwegende argumenten zijn om de hand over het hart te strijken. Waar ik mij negatief uitlaat over 'gedogen' op dit blog, heef…

Read more

Het belang van bevestiging

Generaliserend gesproken zijn we opgeschoven van een samenleving waarin respect voor autoriteit vanzelfsprekend was, via een fase waarin 'inspraak' logisch was, naar 'medezeggenschap', en nu gehoorzamen we aan de kinderen. Doen we daar goed aan?

 

De toekomst zal het uitwijzen. Vanzelfsprekend re…

Read more

Zo gaat er geheid iets stuk

Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar als een organisatie wordt gekenmerkt door publieke strijd, waarbij kranten vertrouwelijke stukken worden toegespeeld, en de ene uitslaande brand na de andere het nieuws vult, is er reden voor zorg. Als die organisatie de politie, de rechtbank, of het…

Read more

Gedane zaken nemen geen keer

Kun je je inleven in iemand die het een gemis vindt dat slaag als straf (en/of andere 'ouderwetse' straffen) in zijn/haar jonge jaren geen optie was? Eerder schreef ik over inlevingsvermogen als een kwaliteit die maakt dat we voorzichtiger worden met ons oordeel over anderen. Uit angst die ander onb…

Read more

De wereld als speelgoedwinkel

Als ik in mijn jonge jaren een hoop misbaar maakte over een pietluttige misstand, verzuchtte mijn moeder: 'We hebben het te goed'. Vanochtend hoorde ik op de televisie iemand diezelfde woorden herhalen, als commentaar op het voornemen van een minister om zich te gaan bemoeien met de wijze waarop spe…

Read more

Niet meer afbijten dan je eten kan

In een tijd van vliegtuigen en magneettreinen is er geen realistische weg terug naar paard-en-wagen. Zo ongeveer klinken de verwijten van mensen die menen dat je niet moet blijven 'zeuren' over straf, en meer in het bijzonder 'ouderwetse' straf. Gepasseerd station. Welkom in de Nieuwe Wereld. Pas je…

Read more

Wat is inlevingsvermogen waard?

Sommige acteurs die zich voorbereiden op een bepaalde rol, gaan wel érg ver om zich in te leven. En ook mensen die een dubbelleven leiden, met een 'rollenspel' op hun werk, of thuis, rekken hun hele persoonlijkheid soms zo ver op, dat ze zelf in de war raken, en niet meer weten wie ze écht zijn. Voo…

Read more

Uitwerking van lust als motivator

Binnen de zeer ruime herdefiniëring van 'lust', als al het 'willen' dat zonder directe externe druk tot stand komt, zoals in mijn vorige bijdrage aan u voorgelegd, vallen alle activiteiten waarvoor wij betaald krijgen. Dat is een integer gebruik van het woord lust, waar Wiki (bijvoorbeeld) stelt dat…

Read more

Wat drijft ons?

Wie niet religieus is opgevoed, beziet de samenleving als de logische consequentie van menselijke actie. Religieus moet u hier overigens ruim zien. Het verwijst hier naar een 'kosmische macht' die in staat is ons dingen te laten doen die we niet willen. Zonder religie is er maar één die verantwoorde…

Read more

De kunst van het loslaten

De samenleving verandert voortdurend. Voor de mensen die menen dat we op de goede weg zijn, is het 'rommelige' beeld kenmerkend voor een 'transitie'. Weerstanden in de samenleving moeten nog worden overwonnen. Daar zijn technieken voor. Kracht van argumenten, onderbouwd door onweerlegbare feiten. Ge…

Read more

20 blog posts