Blog posts

Op de glijbaan

Recent kwam er een minuscuul berichtje voorbij over twee meiden, vijftien en zeventien jaar jong, die een gewapende overval hadden gepleegd in Brabant. Het lijkt zo logisch om dat verhaal op te pikken voor dit blog, en ermee te zwaaien alsof daarmee het bewijs is geleverd dat we terug moeten naar de…

Read more

Over smaak kun je wel degelijk twisten

Doordringen tot de kern van een complexe kwestie vind ik zelf nog altijd een boeiend avontuur. Voor veel mensen in onze huidige samenleving is dat, mede door hun opvoeding, in de breedste zin van het woord, zonde van je tijd, en bijna altijd teleurstellend. Waar ik het in mijn vorige bijdrage had ov…

Read more

Een kwestie van smaak

Met elke willekeurige vaardigheid die we ons eigen maken, sluiten we de weg af naar de ervaring van voor het bereiken van dat niveau. Wie een 'oor' ontwikkelt voor muziek, luistert daar vervolgens anders naar dan voor die ontwikkeling. Hetzelfde met smaak, bij drank en spijs. Of het 'kijken' naar Ku…

Read more

Eerlijkheid duurt het langst

Een valide kritiek van mensen die 'Ouderwetse' straffen afwijzen, is dat 'berusting' nog niet betekent dat iemand geen andere, betere oplossingen in de aanbieding heeft. De groep die 'berust', die vrede heeft gesloten met straffen die ze als kind kregen, is beslist groter dan de groep die voor zichz…

Read more

Boa of Bobby

Nu iedereen met een mobiele telefoon filmpjes kan maken, en die zelfs in 'real time' door kan sturen naar een televisiezender, krijgt 'incidentenpolitiek' vleugels. Op beelden van een anonieme bezoeker van het strand in IJmuiden is te zien dat jongeren zich verzetten als één van hen door 'Boa's' wor…

Read more

Zelf denk ik van niet

In een serie op Netflix staat de 'scene' op Ibiza centraal. Het is een Canadese serie, geënt op een verhaal over een groepje vrienden dat in de jaren negentig op dat Spaanse eiland belandt. De decadentie spat van je scherm. Er wordt gespoten, gesnoven, geslikt en gerookt, en 'iedereen' doet het met …

Read more

Vooruit richting zelfdestructie

Bij de start van deze website, alweer vele jaren geleden, stond mij voor ogen dat het nuttig en nodig was om de discussie over opvoedkundige methoden weg te halen uit de hoek van normen en waarden, en terug te voeren naar de vraag wat het effect was. Hoe kon het, dat een eeuwenoude methode door vele…

Read more

Een trauma is geen lolletje

Op het moment dat je iets verbiedt, maak je het voor een zekere groep mensen juist erg aantrekkelijk. Als je een verbod opheft, verliezen velen die er eerder door werden aangetrokken hun interesse. Dat is een fenomeen dat geen toelichting behoeft. Het is al eeuwen bekend. En er wordt ook volop gebru…

Read more

Even goede vrienden

Hieronder een toelichting op mijn keuze om in een apart lemma stil te staan bij het fenomeen 'volwassen rollenspel', wat voor verwarring kan zorgen. Vooral ook voor de bezoekers die 'later hebben ingeschakeld'. Zoals eerder toegelicht werd het in zekere zin afgedwongen door maatschappelijke processe…

Read more

Zoals boven, ook beneden

Wijsheid heeft niet zelden onscherpe kantjes. Door de eeuwen heen hebben mensen gezocht naar de 'ultieme waarheid'. Sommigen menen die te hebben gevonden in een oude tekst, die tot religie is verheven. Anderen verheffen de wetenschap tot religie. Weer anderen menen dat we 'goed' geboren worden, en d…

Read more

Vage wetten

De verkoop gaat door tijdens de verbouwing. Als gevolg van de crisis waar we nu middenin zitten dreigt er heel veel te gaan veranderen. Maar we weten nog niet precies wat, of hoe. De crisis is, zeker in ons deel van de wereld, een gezondheidscrisis, een economische crisis, en een bestuurlijke en maa…

Read more

Wat kunnen we nog behappen?

Schrijven over een opvoedkundige methode, zonder concrete doelen te benoemen, met een focus op het oordeel van degene die straf kreeg, of krijgt, is een lastige opgave. Ons denken gaat juist uit van de normen en waarden, waarna we ons afvragen wat nodig is om die bij te brengen. We beschouwen een vr…

Read more

De geïnverteerde moraal

Iemand die ze niet 'allemaal op een rijtje' heeft, kun je niet verantwoordelijk stellen voor zijn of haar daden. Diegene is weliswaar 'gewetenloos', maar door het ontbreken van een referentiekader is hij of zij niet 'toerekeningsvatbaar'. Wel is het zaak dergelijke mensen weg te houden uit leidingge…

Read more

Na mij de Zondvloed!

Als iemand drugs gebruikt, en dat wordt gezien als schadelijk voor de omgeving, of een last door de kosten die het met zich meebrengt, die worden afgewenteld op de samenleving, dan vragen we de wetenschap om raad. Die brengt de socioloog in stelling, die onderzoekt welke maatschappelijke processen d…

Read more

Leren klagen

De overheid en haar adviseurs willen van Nederlanders een hulpbehoevend volk maken dat de hele dag door klaagt. Voor mensen die 'Ouderwets' zijn opgevoed, of 'Ouderwets' denken, en de bron van het 'Kwaad' en hun eigen falen primair bij zichzelf zoeken, is dat een anachronisme. Maar wie zich ertegen …

Read more

Blijf meedoen

Kan de verwijzing naar 'rollenspel' niet beter helemaal van deze site worden verwijderd? Ja, en nee. Om te beginnen vinden mensen die verknocht zijn aan 'rollenspel' deze website hoe dan ook, omdat zoekmachines hen hierheen verwijzen. En dan is het goed als de verschillen tussen straf en beloning du…

Read more

De beste stuurlui staan aan de wal

Wat verstaat u onder 'geweld'? Het gebruik van geweld wordt door de 'Moderne' mens anders begrepen dan door de 'Ouderwetse' mens. In mijn vorige bijdrage schreef ik dat de 'Ouderwetse' mens onder andere 'woede' ziet als een 'Kwaad'. Een 'Kwaad' dat in de mens zelf zit, als een 'neiging'. Een 'neigin…

Read more

Stoppen kan niet meer

Als je willekeurige mensen vraagt het 'Kwaad' in de wereld te identificeren, ontdek je direct wie er 'Ouderwets' is opgevoed, en wie er 'Modern' is opgevoed. Wie 'Ouderwets' is opgevoed zal de blik naar binnen richten, en komen met termen als 'Hoogmoed', 'Hebzucht', 'Lust', 'Jaloezie', 'Onmatigheid'…

Read more

Verzin een list!

Een lezer stuurde mij een artikel over het voornemen van de zittende minister van justitie om de straffen voor kindermishandeling en huiselijk geweld dramatisch te verhogen. Tevens wil de minister de verjaringstermijn behoorlijk optrekken. Ik dank de lezer voor die 'feedback', ook al meent hij dat d…

Read more

Timing is alles

Om een straf te kunnen waarderen als een positieve bijdrage aan de eigen ontwikkeling, moet die straf 'begrepen' worden. Dat geldt voor iedere straf, in elke fase van ons leven. Ieder aspect van die straf moet passend zijn, binnen een bescheiden foutmarge. Té intens, maar ook té onbetekenend, doet o…

Read more

20 blog posts